سینک ظرفشویی گرانیتی ایرانی است یا خارجی؟

سینک های گرانیتی هم تولید داخل و هم وارداتی هستند.