اجاق برقی یا اجاق گازی برای آشپزخانه مناسبتر هست؟

با توجه به نوع نیاز هر دو نوع اجاق گازی و برقی و یا ترکیبی (گازی برقی) مناسب می‌باشد، برای مثال برای ادارات و جاهایی که فضای کمتری در آشپزخانه داریم یا محدودیت استفاده از گاز وجود دارد بهتر است از اجاق‌های برقی استفاده کنیم.