آیا ماشین ظرفشویی در مصرف آب بهینه تر است؟

اخیرا با توجه به تکنولوژی پیشرفته در ساخت لوازم آشپزخانه وبرای راندمان بالاتر و بهینه و همچنین کاهش مصرف آب  بهتر است از  ماشین ظرفشویی استفاده شود.